ข้อมูลหมู่เกาะรายา

ภาพถ่าย
------------


แผนที่สังเขป
------------

เกาะรายาใหญ่ และ เกาะรายาน้อย ตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของเกาะภูเก็ต ระยะทางจากท่าเรือในคลองเกาะสิเหร่ ถึง เกาะรายาใหญ่ ประมาณ 30 กิโลเมตรและถึงเกาะรายาน้อย ประมาณ 45 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง


เกาะรายาใหญ่ มีโรงแรม รีสอร์ทและบังกาโล หลายที่ มีสวนมะพร้าวและมีน้ำจืดอุดมสมบูรณ์ตลอดปี มีหาดทรายสวยงาม มีอ่าวหลายอ่าวเช่น อ่าวสยาม อ่าวขอนแค อ่าวทือ และที่มีชื่อเสียงมาก คือ อ่าวเคย มีจุดดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นและจุดดำน้ำลึก หลายจุด

ความลึกของน้ำ รอบเกาะประมาณ 50 - 70 เมตร รอบบริเวณทั้ง 2 เกาะ มี “หินกอง” ที่เป็น " หมาย " ตกปลามากกว่า 50 จุด

เกาะรายาน้อยอยู่ห่างจาก เกาะราชาใหญ่ 15 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นรูปยาว แคบๆ ทอดตัวจากเหนือลงใต้ เป็นโขดหินและหน้าผาเกือบทั้งหมด มีคนอยู่อาศัยไม่มาก ส่วนใหญ่จะอยู่เฉพาะฤดูการท่องเที่ยวเท่านั้น

หมาย”รอบๆทั้ง 2 เกาะ มีปลาหน้าดินหลายชนิด เช่น อั้งเกย และ อั้งโจว สีเงินและเก๋าชนิดต่างๆ และ “หมาย” ที่นักล่า รู้จักกันดี คือ ปลายแหลมด้านใต้สุดของเกาะรายาน้อย ที่มี หินกอง อยู่ประมาณ 7 ยอด ชุกชุมไปด้วย อินทรี,วาฮู,ทูน่า,มาลิน,มงพร้าว,หัวเสี้ยม,เก๋าและฉลามใหญ่ๆ บางตัวไม่ต่ำกว่า 100 โลกรัม

-----------------------------